Bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı süreç, Grafik Tasarım olarak adlandırılır. Bazı kaynaklara göre ise grafik tasarım, bir sanattır. Problemleri görsel olarak çözebilme, mesajları görsel olarak aktarabilme sanatıdır. Grafik tasarımında amaç, iletişim ve estetiği en iyi noktaya ulaştırabilmektir. Fotoğraf, resim, grafik ve video gibi görsel unsurlarla düz yazıları bir araya getirerek, kullanıcılara mesaj vermeyi ya da düşünce aktarmayı sağlamak, ilgi çekmek, beğeni kazanmak ve tanıtım yapmak, grafik tasarımının hedefleri arasında yer almaktadır.

Piksel tabanlı ve vektör tabanlı olmak üzere iki tür grafik tasarımdan söz edilebilir. Piksel ya da Bitmap de denilen grafik tasarım türünde, renk noktaları küçük kareler şeklinde birleştirilerek görseller oluşturulur. Piksel tabanlı grafik programları en çok fotoğraf işlemek için tercih edilmektedir. Bitmap grafiklerde piksellerin her birine müdahale edilebilir. Piksel sayısı artırılan bir bitmap grafiğinde görüntü netleşir ancak dosyanın kapladığı yer artar. Bir bitmap grafik sahip olduğu çözünürlükten daha yüksek bir değere yükseltildiğinde netliğinde azalma ve görüntüde bozukluk meydana gelir. Tam tersi durumda, mevcut çözünürlük daha düşük bir değere çekildiğinde ise orijinal görüntüde kayıp yaşanır. Vektör grafikler, farklı boyutlar ve farklı renklerde üretilmesi gereken çalışmalarda kullanmak için idealdir. İstenildiği kadar büyütülüp küçültülebilen görsellerin netliğinde, herhangi bir kalite kaybı yaşanmamaktadır. Bu nedenle vektör grafikler genelde logo, yazı içeren resimler, teknik ve hassasiyet gerektiren çizimler gibi çalışmalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Dosya boyutu da vektör grafiklerde piksel grafiklere oranla daha düşüktür.