G

rafik tasarımcısı, ürününü geliştirmeye başlamadan önce kendisine iki soru sormalıdır: “Bu çalışmayı ne için yapacağım?” ve “Kim için yapacağım?” Bunlar, tasarımcının çalışmasını yönlendirecek olan iki temel sorudur. Bu sorulara verilen yanıtlara göre grafik tasarımcı hayal gücünü, yaratıcılığını, bilgi ve becerilerini biraraya getirerek çalışmasını sürdürür. Sonuçta ortaya çıkan ürün, başlangıçtaki hedeflere ulaşmada başarıyı getirmelidir ve bazı özelliklere sahip olmalıdır. Birçok kaynak, iyi bir grafik tasarımının sahip olması gereken özellikleriaşağıdaki gibi açıklamaktadır:

• Amaca Uygunluk :
Çalışmanın başında sorulması gereken sorulardan “Bu çalışmayı ne için yapıyorum?” sorusuna birebir yanıt niteliği taşımalıdır. Bir başka ifadeyle bir tasarım çalışması, yapılma amacının bütün özelliklerini kapsamalıdır. Amaca hizmet etmelidir.

• Hedef Kitleye Ulaşabilirlik:
Yapılan grafik tasarım, hedef kitlenin beğeni düzeyi, sosyal,kültürel ve ekonomik yapısına uygun olmalı, ilgisini çekmelidir.

• Yaratıcılık:
Grafik tasarımcısı, yaratıcı ürünler ortaya koyabilmek için öncelikle iyi bir araştırmacı ve gözlemci olmak durumundadır. Aynı zamanda, tasarım için kullanılan programın özelliklerine de teorik ve uygulama boyutunda hakim olmalıdır.

• Mütevazilik:
Grafik tasarımlar, belli bir amaç için hazırlanmış araçlardır. Bu araçları kullanacak kişinin, tasarımlara kendi kendine anlam yükleyebilmesi ve karar verebilmesi, grafik tasarımının abartısız şekilde yapılmasına bağlıdır.

• Çevre Dostu Olmak:
İyi bir grafik tasarım, kullanıldığı süre boyunca fiziksel ve görsel kirliliği en aza indirmek, bu bağlamda tasarımın kullanıldığı çevreyi korumak durumundadır.

• Bir Ürünü Kullanışlı Kılmak:
Grafik tasarım, bir ürünü kullanmak üzere satın almayı ya da tercih etmeyi hedefler. Bu nedenlefonksiyonel ve fiziksel olarak estetik bir yapıya sahip olmalıdır.

• Özgünlük:
Grafik tasarımcıdan dolayısıyla ürettiği tasarımlardan beklenen en önemli özelliklerden biridir. Özgün bir tasarım;tasarımcının yaratıcılığına, araştırmacı ve gözlemci kişiliğine ve deneyimlerine bağlı olarak üretilebilmektedir.

• Sadelik ve Anlaşılır Olmak:
Algılanması hedef kitleye ek bir bilgi ve çaba gerektirmeyen, ürüne/mesaja/düşünceye konsantreolmayı kolaylaştırıcı, olabildiğince sade tasarımlar, her zaman en beğenilenler arasındayerini almaktadır.

• Estetik:
Göze hoş görünen ve keyif alınan her grafik tasarım, uzun süre bıkmadan rahatlıkla kullanılabilmektedir.

• Uzun Ömürlü Olmak:
Günü kurtarmayı hedefleyen, üzerinde fazlaca düşünülmemiş, araştırma yapılmamış grafik tasarımlar,ya hiç beğeni görmemekte, ya kısa süre kullanılıp unutulmakta ya da amaca ulaşmada başarısızlığa neden olmaktadır. Bir grafik tasarımı yaparken uzun vadeli düşünmeli,moda olan günlük kavramlar yerine, toplumu eskiden beri etkileyen, toplumun çok iyi bildiği ve hatırlayacağı tasarımlar yapmak, tasarımın uzun ömürlü olmasında önemli unsurlardır.

• Kapsam:
İyi bir grafik tasarım, hedef kitleye aktarılmak istenen mesaj ya da düşünceyi her ayrıntısına kadar işlemelidir. Eksik yada yanlış içeriklerle oluşturulmuş tasarımlar kişi, kurum ya da kuruluşların hedef kitleye erişimini güçleştirecek, dolayısıyla belki de ticari getirisini düşürecektir.